Om oss

Miljøvarme VSEB utvikler anlegg for levering av ferdig varme basert på fornybar energi. Vi utvikler, bygger, eier og driver anleggene selv, og selger varmen ved å varme opp kundenes egne vannbårne nett.

Normalt er energikilden biobrensel, men der andre kilder er mer gunstige vil de benyttes. Vi bygger både lokale varmesentraler for større enkeltkunder, og fjernvarmenett der flere brukere er plassert nær hverandre.

Miljøvarme har egne anlegg på Norefjell og i Trysil, og eier 52% av Mohagen fjernvarme gjennom Miljøvarme Hadeland AS. I tillegg arbeider vi aktivt med en rekke nye prosjekter på Østlandet.

Selskapet er eiet av Viken Skog og Energiselskapet Buskerud med 50% hver.

Miljøvarme er tilknyttet en stort nettverk av aktører innen fornybar varme. Innen dette nettverket har vi et aktivt samarbeid der vi søker stordriftsgevinster og trekker på ulike kompetanseprofiler.