Biovarmeanlegget ved Re videregående skole og Re idrettsanlegg

Vestfold fylkeskommune og Re kommune har til sammen tre bygg (Re videregående skole, Ramneshallen og Idrettsbygget) som alle ligger relativt tett, med et termisk energibehov som ses i sammenheng og forsynes fra en ny, felles varmesentral i området basert på biobrensel.

Sted

Bergsåsen, Re

Varmeproduksjon

700 000 kWh / år (0,7 GWh / år)

Varmekilde

Biobrensel, Skogsflis

Oppstart

Februar 2014

Kontaktperson


Email:
Telefon: