Mjøndalen

TreBio, som Miljøvarme eier 50% av, har besluttet første del av utbyggingen av fjernvarme i Mjøndalen.

De første påkoblingene vil skje langs strekningen Mjøndalshallen – stadion – sentrum – rådhuset. Er bygd ut med til sammen 17 målepunkter, og 5 GW i 2015.

Et samarbeid mellom Bioenergi AS og Miljøvarme VSEB AS gjennom selskapet TreBio AS. Konsesjon tildelt mars 2010. Midlertidige varmeleveranser i gang høsten 2011. Første del av utbyggingen planlagt sommeren 2012.

Sted

Mjøndalen sentrum

Varmeproduksjon

Ca. 7 GWh

Varmekilde

Biobrensel

Oppstart

Kontaktperson

Inge Olav Nergård
Email: inge.nergard@miljovarmevseb.no
Telefon: 917 86 487