Trysil

Miljøvarme VSEB har levert varme til Mountain Resort Trysil uten noe avbrudd i den første vintersesongen.

Hotellet ligger i Fageråsen i Trysil, og åpnet desember 2011. Miljøvarme leverer varme til oppvarming og varmtvann til hotellet, samt propangass til bl.a. kjøkken og gasspeiser.

Fyrsentralen er integrert i hotellbygget, og består av en pelletskjel på 1 MW, samt to gasskjeler på hhv. 0,5 og 2,0 MW.

http://www.mountainresorttrysil.no/

Vakttelefon: 906 57 624

Sted

Mountain Resort Trysil, Fageråsen, Trysil

Varmeproduksjon

3,5-4 GWh

Varmekilde

Pellets er grunnlast

Oppstart

November 2010

Kontaktperson

Inge Olav Nergård
Email: inge.nergard@miljovarmevseb.no
Telefon: 917 86 487